hits

september 2014

Hurra! Ny asfalt.

Jeg synes det erbra at de legger nyttasfaltdekke i byen nå. Jeg får vondt viss jeg kjører på humpete vei,det er mye av det i nordnorge. jeg håper Kvæfjord kommune kan få gjort noe med veiene også.