En endring av loven må til

Hei

Jeg har fått med meg nyheten om at Hannah Lunden tapte saken mot staten. Hun hadde jo som kjent søkt om borgerstyrt personlig assistanse på natt. Etter å ha lest innlegget til Uloba er jeg enig i at BPA må ut av helse og omsorgstjeneste loven og styres av helsedepartementet på lokalnivå. Der har Bent Høie en jobb og gjøre. Det har vist seg at kommunene selv ikke er stand til å forvalte dette selv da midlene avsatt til BPA blir brukt på andre ting i kommunene, selv om dette skal være øremerkede midler. Jeg håper at Hannah kjører saken videre om så helt til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

NATO til unnsetning

Hei

Tidlig i ettermiddag kjørte jeg og min far ut på langtur til Sjøvegan,Sørreisa og Setermoen via Olsborg. Jeg hadde hørt rykter om at det skulle komme en Ro-Ro båt til Sørreisa med militært utstyr som skal være med i øvelsen Cold response. Da jeg kom til Sørreisa var transporten i full gang til Setermoen, så jeg fulgte etter kolonnen dit. Dagen synes jeg har vært fin fordi jeg har fått sett litt av hvert,blandet annet et Chinook helikopter. Det er godt å ha en far som orker å kjøre meg når han har en fridag. Jeg hadde også håpet på at de skulle lande utstyr på NATO kaien i Bogen,men det har ikke skjedd noe der enda.